شناسه : 13929
پنجشنبه, 12/26/1395 - 07:49
نویسنده : markazi
ناحيه دليجان استان مركزي

مصاحبه با فرمانده پایگاه مقاومت جواد الائمه(ع) در خصوص طرح در دست گرفتن فضای اجتماعات بزرگ (پارک آسمانی)

مصاحبه با فرمانده پایگاه مقاومت جوادالائمه (ع) برادر بسیجی آقای علی قنبری در خصوص طرح در دست گرفتن فضای اجتماعات بزرگ (پارک آسمانی)

با توجه به اینکه برگزاری برنامه های فرهنگی اجتماعی در سالن های سر بسته و مساجد دارای مخاطبین خاص خود میباشد و آفت این برنامه ها مخاطبین ثابت هستند و دیگر افراد جامعه از این برنامه ها محرومند و تمایلی به شرکت در در این برنامه ها ندارند

به این نتیجه رسیدیم که باید برنامه های فرهنگی در متن جامعه اجراء گردد و با توجه به اینکه  قشر آسیب پذیر جامعه به لحاظ مباحث پوششی ، اخلاقی ،اعتیاد و ... در سطح شهر و در اینگونه پارک ها حضور پررنگتری دارند تصمیم به اجرای این برنامه در پارک گرفته شد.

آحاد مردم از مخاطبین این طرح بودند بخصوص اقشاری که در جامعه بنحوی مورد هجمه سؤ تبلیغات فرنگی دشمن قرار گرفتند و از آن متاثر شده اند.

انجام این طرح دارای مراحل زیادی بود که میتوان مراحل را به این صورت توضیح داد:

با توجه به نظر سنجی هایی که از مخاطبین این طرح گرفته شد،دارای اثر بخشی بسیار بالا بخصوص در قشر آسیب پذیر جامعه بوده که همین امر ضرورت ادامه اینگونه طرح ها را در سطح شهر دو چندان میکند.

کمبود بودجه برای اجرای برنامه های فرهنگی در طی این طرح.

عدم همکاری برخی ادارات با بسیج بود.

نبود امکانات سمعی و بصری به روز برای اجرای برنامه ها جهت اثر بخشی بیشتر بر مخاطب.

اعتقاد نداشتن عده ای از مسئولین به اثر گزاری اینگونه برنامه ها

که سعی شد از بودجه ای که در اختیارمان گذاشته شده بود به بهترین شکل ممکن بهره ببریم.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید